Filtruj według

Utylizacja

ZADBAJ O ŚRODOWISKO!

Nie wyrzucaj zużytego wkładu do kosza.

Oddaj go do utylizacji.

Ewidencja gospodarowania odpadami:
posiadacz odpadów, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póź. zm.), jest zobowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji.
Dokumentem stosowanym na potrzeby ewidencji odpadów zużytych materiałów eksploatacyjnych, takich jak tonery czy kartridże atramentowe do drukarek, jest Karta przekazania odpadu.

............................................................................................................................................................................

Skup


Oferujemy skup zużytych kartridży atramentowych i tonerów laserowych.

Ceny można uzgodnić telefonicznie: 71 337 44 61

 Oferta dotyczy tylko wkładów oryginalnych.
 Oferta nie dotyczy wkładów uszkodzonych.

.............................................................................................................................................................................

Udzielanie informacji i realizacja:

Informacja telefoniczna: 71 337 44 66

Telefon komórkowy: +48 507 089 140

Punkt informacyjny: Wrocław, ul. Chełmońskiego 10

Utylizacja